Sobre Art-Crea

 

Projectes artístics per la transformació social 

Art-Crea és una associació sense ànim de lucre que va néixer a Girona el 2002. Desenvolupa projectes artístics comunitaris, emmarcats en l’art contemporani, entenent l’ART com una eina  de transformació social i la CREAtivitat i l’experimentació com una eina que permeti l’expressió d’emocions i pensaments que contribueixi a un desenvolupament personal i de participació social.

Té per objectius :

– Cercar noves estratègies motivadores per a les persones i col·lectius, per tal d’afavorir la inclusió social a partir de l’acció cultural basada en la pedagogia i l’educació permanent.

– Promoure projectes i programes d’experiències educatives, socials, culturals i artístiques innovadores.

– Desenvolupar espais formatius, reivindicatius, divulgatius i reflexions a l’entorn de la base democràtica pel desenvolupament comunitari.

Els seus eixos metodològics són:

Participació-Comunitarisme . Els projectes es basen en els principis de crear un espai segur, interactiu i participatiu sobre les persones que poden expressar-se amb llibertat plena pel desenvolupament de la seva creativitat.

Per això, es busca la llibertat individual, però també la responsabilització en el projecte. Es convida a les propostes obertes on els participants puguin proposar activitats, i possibles dinàmiques a realitzar per tal que es puguin decidir a nivell grupal, decisions que permetin que el projecte creixi i s’enriqueixi amb aportacions pròpies dels participants.

Horitzontalitat-Transversalitat . Parteix de l’establiment de relacions horitzontals entre els diversos membres implicats i la comunitat a la qual s’inscriu. 

Transformació social. Contribueixen a un canvi social a través del reforçament de la confiança i la cohesió social.

Llibertat formal i experimentació . És la base de la metodologia artística que s’utilitza, es prioritza el procés creatiu i una metodologia artiítica interdisciplinària.

Aquesta web està creada amb la idea de compartir projectes, metodologies i tallers artístics.